Historien om SchweizerBageriet

– Aarhus’ ældste bageri

 (billede udlånt af Aarhus Stadsarkiv, jan 1902)

1898 – 1913 Bageri og Konditori

Ejendommen M. P. Bruuns Gade 56 blev opført i 1897 og allerede d. 13. april 1898 åbnede Bagermester Jørgen P. Jørgensen sit bageri og konditori med indgang fra hjørnet af Brammersgade.

Det første kendskab aarhusianerne får til dette historiske bageri findes i nedenstående annonce som Bagermester Jørgensen indrykkede i Aarhus Stiftstidende d. 6. april 1898 i ugen op til åbningen. Dermed påbegyndtes den efterhånden mere end 120- årige lange bagerihistorie.

Med etableringen af Bruuns Bro (tidligere Banegårdsbroen) i 1875 og åbningen af de elektrificerede sporvogne (7. juli, 1903) var det centrale Aarhus blevet forbundet med Frederiksbjerg og indbyggertallet i denne nye bydel steg støt og roligt frem mod og efter århundredeskiftet til omkring 10.000 lokale beboere.  Kundegrundlaget for etableringen af en af de mest interessante og hyggelige handelsgader i Danmark – M. P. Bruuns Gade, var dermed skabt.

(Aarhus Stiftstidende d. 6. april 1898)

(Bager- og Konditorforretningen som den så ud i 1917)

1913 – 1919

I 1913 blev bageriet overtaget af bagermester Hans Alfred Ridder. Der findes ingen optegnelser fra disse år, udover nedenstående billede fra 1917.

 

1919 – 1955
Viggo Knops Bageri -og Konditoriforretning

1919 skiftede bageriet ejer igen og Viggo Knop kom til. Bageriet fik navnet Viggo Knops Bageri- og konditorforretning.

I 1925 flyttede Viggo Knop indgangen og satte nyt butiksvindue i. Indgangen blev flyttet fra hjørnet på Brammersgade til M. P. Bruuns ved siden af den tidligere indgang til lejlighederne i bygningen. Bageriet beholdt i øvrigt navnet Viggo Knops Bageri- og Konditori frem til 1955. Viggo Knop døde i 1954. I årene 1953-1955 gennemlevede bageriet et par turbulente år. Bagermester J. R. Poulsen havde købte ejendommen og bageriet af Fru Bagermester Viggo Knop for kr. 287.000,-  d. 30. juni 1953, året før Viggo Knop døde og selvom bageriet beholdt navnet, så fik den nye bagermester det aldrig til at fungere.

 (Aarhus Stiftstidende 9. marts 1955)

1955 Schweizerbageriet

I 1955 kom Ejvind og Edel Rasmussen til og det første de gjorde var at skifte navn til Schweizerbageriet.

Flere steder står det fejlagtigt skrevet, at Ejvind og Edel overtog bageriet i 1956. Det er også rigtigt, at de købte bageriet i 1956, men de overtog allerede stedet i 1955 og gav bageriet navnet Schweizerbageriet. De første spor af navnet findes nemlig i Aarhus Stiftstidende, d. 9. marts 1955 – altså året før.

Der findes to forklaringer på at bageriet kom til at hedde Schweizerbageriet. Den første forklaring går på, at med landet Schweiz ønskede ægteparret Ejvind og Edel Rasmussen at signalere kvalitet. En schweizer-bager var nemlig navnet på den bager/konditor der havde taget sin uddannelse på den berømte fagskole Richemont i Luzern i Schweiz. Den anden forklaring går på, at den tidligere ejer J. R. Rasmussen havde taget navnet med fra Nordjylland, hvor der også fandtes et Schweizerbageri. Ejvind og Edels datter, Jette Porup Alstrup, der selv overtog bageriet i 1989, bekræfter dog, at navnet skulle afspejle kvalitet, hvilket Ejvind Rasmussen kursusbevis, som kan ses nedenfor også bekræfter.

(Ejvind og Edel efter overtagelsen af bageriet i 1955. Billedet venligst udlånt af Jette Porup Alstrup)

(Schweizerbageriet efter ombygning i begyndelsen af 1960’erne. Billede venligst udlånt af Jette Alstrup Rasmussen)

Ejvind Rasmussen var en moderne og innovativ bager både i forhold til brød og kager, men også med mange planer for bageriets udseende. Parret fik hurtigt gang i bageriet, hvor vægten blev lagt på kvalitetsprodukter. Det var noget århusianerne efterspurgte og efter en kort årrække var der allerede økonomi til at ændre bageriets udseende. Hovedindgangen blev flyttet og indretningen fik et mere tidssvarende udseende.

I 1975 køber Ejvind Rasmussen hele bygningen M. P. Bruuns Gade 56 da planerne for udvidelsen af Schweizerbageriet var begyndt at tage form. Det betød at legetøjsforretningen som lå på hjørnet af Brammersgade og M. P Bruuns Gade skulle udfases.

Det kæmpestore byggeprojekt tog sin begyndelse i 1980, hvor legetøjsforretningen lukkede og bageriets størrelse blev næsten fordoblet til den størrelse bageriet også har i dag. Hovedindgangen blev endnu engang flyttet, ligesom indgangen til lejlighederne blev flyttet til Brammersgade. Det var ikke en ombygning uden problemer, da bygningen og fundamentet skulle forstærkes betragteligt, men resultatet var en moderne facade, som mange århusianere sikkert stadigvæk kan nikke genkendende til den dag i dag.

(Schweizerbageriet som det så ud indvendig i begyndelsen af 1960’erne. Billede venligst udlånt af Jette Porup Alstrup)

(Schweizerbageriet efter ombygningen i 1980. Billedet venligst udlånt af Jette Porup Alstrup)

1989

I 1989 overtog Ejvind og Edels datter Jette Porup Alstrup den daglige drift af Schweizerbageriet.

Jette var og er uddannet bager og bor i øvrigt stadigvæk i ejendommen i M.P. Bruunsgade 56, hvor hun også er vokset op. Som udlært bager tilbragte hun det meste af sin tid i bageriet. Den sundhedsbølge der skyllede ind over landet i 90’erne gjorde at hendes primære fokus var rettet mod udviklingen af det sunde og grove kvalitetsbrød. Jette fortsatte driften indtil 2003.

(Jette Porup Alstrup, yderst til højre ca. 1990. Billedet venligst udlånt af hende selv)

2003-2018 SchweizerBageriet

I 2003 overtog Marius Emil Petersen bageriet sammen med sin hustru Tine Lajer Petersen.

Han kom fra Vinderup, men havde selv stået i lære i SchweizerBageriet. Tine er uddannet lærer og kom fra Galten.

Allerede i 2006 blev butikken gennemmoderniseret og endnu engang blev indgangen flyttet. I februar 2008 modtog SchweizerBageriet Aarhus Kommunes præmiering for en smuk og kvalitetspræget facadeudførelse. Emil Petersen fik dog ikke megen glæde af sine anstrengelser, da han døde i 2007 efter en hjerteoperation

Efter Emils død, besluttede Tine at fortsætte driften af bageriet alene og allerede i 2009 gennemførte hun endnu en ombygning af SchweizerBageriet. For at fremtidssikre SchweizerBageriet udvidede Tine ejerkredsen i 2018 med Tommy Rasmussen (bagermester) og Søren Holmar Haulrik (bestyrelsesformand).

(SchweizerBageriet efter renovation i 2006)

(SchweizerBageriet på Food Festival 2019)

SchweizerBageriet i dag

SchweizerBageriet er stadigvæk det ældste og betydeligste bageri i Aarhus, med en lokal forankring og en stor og trofast kundekreds.

Vægten er fortsat på kvalitetshåndværk, hvor alt brød og alle kager er lavet fra bunden og bagt på stedet. Bageriet har i dag mellem 20-25 ansatte som alle bidrager til, at det fortsat kan udvikle sig og høste priser både lokalt og på landsplan. Som Tine Lajer Petersen ofte siger: ”Målet er og har aldrig været at blive de største – bare vi er de bedste”.